Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 8/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Luba K

O stwierdzenie, że:

1. art. 367 § 1 (w związku z art. 324 § 3 i art. 326 § 2 i § 3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 386 § 2 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1, art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 386 § 4 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

4. art. 386 § 5 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

5. art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny jest niezgodny z art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 18, art. 47 Konstytucji RP;

6. art. 212 § 2 kodeksu cywilnego jest niezgodny z art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 18, art. 47, art. 50 Konstytucji RP;