Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 8/05

22 listopada o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą podziału majątku dorobkowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: - art. 367 § 1 (w związku z art. 324 § 3 i art. 326 § 2 i § 3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji;
- art. 386 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1, art. 176 ust. 1 Konstytucji;
- art. 386 § 4 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji;
- art. 386 § 5 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji;
- art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 18, art. 47 Konstytucji RP;
- art. 212 § 2 kodeksu cywilnego z art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 18, art. 47, art. 50 Konstytucji.

L. K. wniosła do sądu rejonowego sprawę o podział majątku z byłym mężem. Przede wszystkim chodziło jej o rozdzielenie budynku na dwa niezależne mieszkania. Sądy zasądzały na jej korzyść spłatę ze strony byłego męża. SN uzasadnił to tym, że pomiędzy współwłaścicielami istnieją poważne konflikty nie rokujące rozwiązania. W razie żądanego przez L.K. podziału brak jest więc perspektyw zgodnego współdziałania obydwojga w ramach zarządu częściami wspólnymi nieruchomości, zabudowanej domem przeznaczonym dla jednej rodziny. SN wziął pod uwagę ustalenia sądu okręgowego dowodzące, że zasądzona spłata pozwala L.K. kupić mieszkanie odpowiadające wartości jej udziału w nieruchomości wspólnej. Zauważył także, że w powszechnie znanych warunkach kulturowych mężczyzna może taniej i sprawniej wykonać prace remontowe i konserwacyjne. W konsekwencji skarżąca została pozbawiona udziału we współwłasności i tym samym mieszkania. Zdaniem skarżącej wysokość odszkodowania nie pozwala jej na nabycie lokalu o podobnym standardzie. Naruszone zostało m.in. prawo własności, prawo do ochrony mieszkania, prawo do poszanowania życia rodzinnego, prawo do równego traktowania kobiety i mężczyzny.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.