Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność organów władzy publicznej SK 26/03

Sygn. akt SK 26/03

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 stycznia 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący 
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 20 stycznia 2004 r. skargi konstytucyjnej Spółki Akcyjnej TWIGGER o zbadanie zgodności:

art. 769 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 769 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Mazurkiewicz
Wiesław JohannBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa ŁętowskaMarian Grzybowski