Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność organów władzy publicznej SK 26/03

Podmiot inicjujący postępowanie: TWIGGER S.A.

O stwierdzenie niezgodności art. 769 kodeksu postępowania cywilnego z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;