Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed NSA SK 38/02

Sygn. akt SK 38/02

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 maja 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Jadwiga Skórzewska-Łosiak - przewodniczący
Ewa Łętowska - sprawozdawca 
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 maja 2003 r., skargi konstytucyjnej Aleksandry Mazgaj o zbadanie zgodności:

art. 426 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) z art. 45 i z art. 176 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 426 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) jest zgodny z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.

Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Ewa ŁętowskaMarek Mazurkiewicz
Bohdan ZdziennickiMarian Zdyb