Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia pracowników mianowanych K 52/02

Sygn. akt K 52/02

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 czerwca 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 


Marian Grzybowski - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca,


protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem z wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2003 r., wniosku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zbadanie zgodności: 
art. 137 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


o r z e k a:

Art. 137 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240 poz. 2052) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marian Grzybowski
Teresa Dębowska-RomanowskaBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Janusz NiemcewiczJadwiga Skórzewska-Łosiak