Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia pracowników mianowanych K 52/02

O zbadanie zgodności art. 137 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej ze sformułowaną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego i wynikającą z niej zasadą zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego przezeń prawa;