Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szacowanie nieruchomości SK 20/01

Sygn. akt SK 20/01

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski 
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 grudnia 2002 r. skargi konstytucyjnej Stanisława Kłęka o zbadanie zgodności:
art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) z art. 2, art. 22, art. 65 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 45 i art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i z 2000 r. Nr 6, poz. 70) w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie art. 1 pkt 94 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70) jest zgodny z art. 2, art. 22 i art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marian Grzybowski
Jerzy Ciemniewski Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb