Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szacowanie nieruchomości SK 20/01

O stwierdzenie, że art. 174, 177 ust. 1 pkt 5 i 6, 191, 198 i 230 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz § 7 ust. 3, § 10 ust. 2, § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 sierpnia 1998 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącej działalności zawodowej, jako wydanych niezgodnie z art. 2, 22, 65 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 i art. 92 Konstytucji RP;