Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik nr 2

PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPATRZONYCH W 1997 R. 

Podmioty inicjujące postępowanie

Wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne

Wnioski o wykładnię

Rzecznik Praw Obywatelskich

22

3

Rady Miejskie w Stargardzie Gdańskim (2), w Józefowie, w Kępnie, w Koźminie, w Łodzi, w Ostrowie Wielkopolskim, w Ostrzeszowie, w Pleszewie, w Poznaniu, w Sulmierzycach, w Szczecinie i we Wrocławiu; 
Rady Gminne w Bojszowie, w Czerwonce, w Odrzywole i w Opatówku oraz 339 Rady miejskie i gminne reprezentowane przez Związek Miast Polskich

12

 
Związki zawodowe: 
>> NSZZ "Solidarność"(Komisja Krajowa - 2, Krajowa Sekcja Pożarnictwa w Rybniku - 1); 
>> Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (2);
>> Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP (1);
>> Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność 80" (1);
>> Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce i Porozumienie Związków Zawodowych " Kadra" (1); 
>> Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce " Solidarność Weteranów Pracy"(1);
>> Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (1); 
>> OgólnokrajoweZrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego (1)

11

 
Grupy posłów RP

11

 
Sejmiki Samorządowe województw: bydgoskiego, poznańskiego i przemyskiego

3

 
Polska Unia Właścicieli Nieruchomości

3

 
Grupy senatorów RP

2

 
Składy Orzekające Naczelnego Sądu Administracyjnego

2

 
Krajowa Rada Spółdzielcza

2

 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

1

3

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

1

1

Sąd Wojewódzki w Koszalinie

1

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

1

 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

1

Prokurator Generalny 

1

Polska Izba Książki

1

 
Stowarzyszenie "Związek Emerytów i Rencistów PKP"

1

 
Osoby wnoszące skargę konstytucyjną

1