Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

INFORMACJA o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

w 2002 roku 
Warszawa, kwiecień 2003 r.


Poniżej prezentowane są: 
Tekst informacji  (880 kB, PDF) 
Załączniki: