Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

INFORMACJA o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

w 2001 roku 
Warszawa, marzec 2002 r.


Poniżej prezentowane są: 
Tekst informacji  (800 kB, *.doc) 
Załączniki: