Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik nr 4

ZDANIA ODRĘBNE DO ORZECZEŃ I POSTANOWIEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1997 R.

Lp.OrzeczenieData
Sygn.
PublikacjaLiczba zdań odrębnych
1.Orzeczenie1997.02.18
K. 16/96
OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 51
2.Orzeczenie1997.04.08
K. 14/96
OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 161
3.Orzeczenie1997.05.28
K. 26/96
OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 193
4.Orzeczenie1997.06.24
K. 21/96
OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 231
5.Postanowienie1997.11.12
K. 27/97
OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 591