Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 4

CHARAKTERYSTYKA POSTANOWIEŃ O UMORZENIU POSTĘPOWANIA WYDANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1998 R.

A. Postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

11998.01.13
U 2/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 4Rada Miejska w Bielawieart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
21998.01.14
K 11/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 5Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
31998.01.20
K 9/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 6Rzecznik Praw Obywatelskichart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
41998.01.21
K 23/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 7Rzecznik Praw Obywatelskichart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
51998.01.21
K 33/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 8Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowaart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
61998.03.10
K 30/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 14Rzecznik Praw Obywatelskichart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
71998.03.10
K 31/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 15Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
81998.03.24
U 22/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 16Związek Nauczycielstwa Polskiegoart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
91998.04.08
U 18/97
OTK ZU z 1998 r. nr 3, poz. 35Prezes Najwyższej Izby Kontroliart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
101998.04.21
K 16/97
OTK ZU z 1998 r. nr 3, poz. 36Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność 80"art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
11998.06.23
K 32/97
OTK ZU z 1998 r. nr 4, poz. 53Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"art. 60 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
121998.06.24
U 4/97
OTK ZU z 1998 r. nr 4, poz. 54Naczelna Rada Lekarskaart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
131998.09.03
U 1/98
OTK ZU z 1998 r. nr 5, poz. 66Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowychart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
141998.09.15
U 13/97
OTK ZU z 1998 r. nr 5, poz. 67Rzecznik Praw Obywatelskichart. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
151998.09.22
P 5/98
OTK ZU z 1998 r. nr 5, poz. 68Sąd Rejonowy w Częstochowieart. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
161998.10.13
SK 3/98
OTK ZU z 1998 r. nr 5, poz. 69Leon D.art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
171998.11.04
K 19/98
OTK ZU z 1998 r. nr 6, poz. 100Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawieart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
181998.11.18
K 20/98
OTK ZU z 1999 r. nr 1, poz.Zarząd Główny Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pracujących na rzecz PWSiR "Wars"art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
191998.11.18
SK 1/98
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 120Tomasz M. +
Leszek Rz.
art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
201998.11.24
P 3/98
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 121<Naczelny Sąd Administracyjnyart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
211998.12.15
SK 6/98
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 122Bogdan Z.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
221998.12.15
SK 8/98
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 123Henryk B.<art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

B. Wyroki zawierające w sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

11998.04.08
K 10/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 29Krajowa Rada Spółdzielczaart. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym w zw. z art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
21998.05.04
K 38/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 31Rada Gminy Warszawa-Białołęka + Rada Gminy Warszawa-Centrumart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
31998.06.03
K 34/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 49Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
41998.06.16
U 9/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 51Rzecznik Praw Obywatelskichart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
51998.11.10
K 39/97
OTK ZU z 1998 r. nr 6, poz. 99Grupa posłów na Sejm RPart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

UWAGA!

1. Art. 39 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

"Art. 39. 
1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne,

2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,

3) jeżeli akt normatywny w zakwalifikowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał.

 

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania."

2. Art. 60 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

 

"Art. 60. 2. Obecność na rozprawie wnioskodawcy jest obowiązkowa. W razie niestawienia się wnioskodawcy lub jego przedstawiciela, Trybunał umarza postępowanie albo odracza rozprawę."

3. Art. 90 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

"Art. 90. Postępowanie przed Trybunałem w sprawach wszczętych przed wejściem w życie Konstytucji toczy się według przepisów obowiązujących w dniu ich wszczęcia."

4. Art. 4 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

"Art. 4. 2. Utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny powoduje umorzenie postępowania w sprawie takiego aktu."