Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 5

ZDANIA ODRĘBNE DO ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1998 R.

Lp.OrzeczenieData
Sygn.
PublikacjaSędziaCharakter
1Wyrok1998.05.05
K 35/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 32Andrzej Mączyński

do uzasadnienia wyroku

2Wyrok1998.06.24
K 3/98
OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 52Ferdynand Rymarzdo pkt I.3 sentencji wyroku
Marian Zdybdo pkt I.3 sentencji wyroku
3Postanowienie1998.10.13
SK 3/98
OTK ZU z 1998 r. nr 5, poz. 69Marek Safjando postanowienia
4Wyrok1998.10.21
K 24/98
OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 97Zdzisław Czeszejko-Sochackido pkt 1 i pkt 2 sentencji wyroku
Błażej Wierzbowskido pkt 1 i pkt 2 sentencji wyroku
5Wyrok1998.11.10
K 39/97
OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 99Zdzisław Czeszejko-Sochackido pkt 4 i pkt 5 sentencji wyroku
Wiesław Johanndo pkt 10 sentencji wyroku
Ferdynand Rymarzdo pkt 10 sentencji wyroku
Marian Zdybdo pkt 10 sentencji wyroku
6Postanowienie1998.11.18
SK 1/98
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 120Andrzej Mączyńskido postanowienia
7Wyrok1998.12.01
K 21/98
OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 116Lech Garlickido pkt 1 sentencji wyroku