Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 6

INFORMACJE STATYSTYCZNE O WPŁYWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 1998 R. 

CHARAKTER PRAWNY SPRAW I SPOSÓB ROZPOZNANIALICZBA
Pisma o charakterze ogólnym (skargi, wnioski, petycje)1293
Pisma kierowane jako skargi konstytucyjne lecz nie sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego650
Skargi 
konstytucyjne
Liczba skarg ogółem168
Zwrot (zarządzeniem)25
Odmowa nadania 
dalszego biegu (postanowieniem)
ogółem93
zażaleniaogółem57
nie uwzględnione43
pozostawione bez rozpoznania<3
uwzględnione3
w trakcie rozpoznania8
W trakcie rozpoznania wstępnego28
Przekazanie do merytorycznego rozpoznania22

UWAGA!

W odróżnieniu od informacji zawartych w pozostałych załącznikach, powyższe dane nie odnoszą się do spraw prawomocnie rozpatrzonych w 1998 r. (które mogły być wszczęte przed 1 stycznia 1998 r.) lecz do spraw wszczętych (wpływu pism) w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 1998 r.