Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 2

PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 1999 R. 

A. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie wniosku

Liczba wniosków

Rzecznik Praw Obywatelskich

15

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego: 
(Sejmik Województwa Lubuskiego; Rada Powiatu Głogowskiego; Rada Miasta Gdańska; Rada m.st. Warszawy; Rada Miejska w Sulejówku; Rada Miejska w Brzezinach; Rada Miasta i Gminy Czaplinek; Rada Gminy Uzdrowiskowej Krynica; Rada Gminy Gorzków; Rada Gminy w Stepnicy; Rady Gmin: Buk, Dopniewo, Grodzisk Wlkp., Komorniki i Tarnowo Podgórne)

11

Ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych 
(Naczelna Rada Aptekarska - 2; Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych; Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych w Kielcach z siedzibą w Wiśniówce; Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" i Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"; Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce; Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy; NSZZ "Solidarność"; NSZZ Pracowników Wojska)

9

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

5

Grupa posłów na Sejm RP

3

Krajowa Rada Sądownictwa

1

Ogółem

44

B. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie pytania prawnego

Liczba pytań prawnych

Sądy powszechne 
(Sąd Rejonowy w Częstochowie; Sąd Rejonowy w Ostrołęce; Sąd Rejonowy w Mielcu; Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim; Sąd Wojewódzki w Opolu; Sąd Wojewódzki w Koszalinie; Sąd Okręgowy we Wrocławiu)

7

Naczelny Sąd Administracyjny

4

Ogółem

11

C. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie skargi konstytucyjnej

Liczba skarg konstytucyjnych

Osoby fizyczne

14

Inne podmioty

5

Ogółem

19

 

UWAGA!

1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts).

2. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest tożsama z liczbą rozpatrzonych spraw, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).

3. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest również tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne - zob. załącznik 1).