Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 4

CHARAKTERYSTYKA POSTANOWIEŃ O UMORZENIU POSTĘPOWANIA WYDANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1999 R.

A. Postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

1

1999.02.03
U. 2/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 6

Naczelna Rada Aptekarska

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

2

1999.03.04
SK16/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 26

T.V.N. Sp. z o.o. 
+ T.V.N. Sp. z o.o.

art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

3

1999.03.09
SK10/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 27

Roman M.

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

4

1999.05.12
SK 5/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 80

Stanisław W.

art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

5

1999.06.23
U. 2/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 104

Rada Powiatu Głogowskiego

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

6

1999.09.14
U. 3/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 121

Rzecznik Praw Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

7

1999.10.25
SK22/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 122

Stefania R.

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

8

1999.11.16
SK20/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 167

Gwidon H.

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

9

1999.11.17
SK17/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 168

Adam U.

art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

10

1999.12.14
SK15/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 169

Waldemar G.

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

11

1999.12.14
U. 7/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 170

Sejmik Województwa Lubuskiego

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

12

1999.12.15
K. 16/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 171

Rada m.st. Warszawy

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

13

1999.12.21
K. 29/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 172

Grupa posłów 
na Sejm RP

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

14

1999.12.30
SK16/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 173

Miejski Dom Maklerski SA

art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

B. Wyroki zawierające w sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

1

1999.01.27
K.1/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 3

Krajowa Rada Sądownictwa + Rzecznik Praw Obywatelskich +
Sąd Rejonowy w Częstochowie

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

2

1999.02.09
U. 4/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 4

Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych w Kielcach z siedzibą w Wiśniówce

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

3

1999.02.23
K. 25/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 23

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

4

1999.02.24
SK 4/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 24

PROEXPORT Sp. z o.o.

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

5

1999.03.16
SK19/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 36

Cezary Ż.

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

6

1999.06.08
SK12/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 96

SIPMA SA

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

7

1999.06.21
U. 5/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 99

Rzecznik Praw Obywatelskich

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

8

1999.12.14
SK14/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 163

Ryszard P.

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

9

1999.12.20
K. 4/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 165

Grupa posłów na Sejm RP

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

UWAGA!

Art. 39 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

" Art. 39. 1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne,

2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,

3) jeżeli akt normatywny w zakwalifikowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał.2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.