Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 5

ZDANIA ODRĘBNE DO ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1999 R.

Lp.OrzeczenieData
Sygn.
PublikacjaSędziaCharakter
1Wyrok1999.02.23 OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 23Wiesław Johanndo wyroku
Ferdynand Rymarzdo pkt. 1 wyroku
Marek Safjando wyroku
Marian Zdybdo wyroku
2Wyrok1999.09.15
K. 11/99
OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 116Zdzisław Czeszejko-Sochackido wyroku
Marek Safjando pkt. 2 wyroku
Jerzy Stępieńdo pkt. 2 wyroku
3Wyrok1999.11.03
K. 13/99
OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 155Lech Garlickido pkt. 2 wyroku
4Wyrok1999.12.08
SK. 19/99
OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 161Lech Garlickido wyroku