Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 4

CHARAKTERYSTYKA POSTANOWIEŃ O UMORZENIU POSTĘPOWANIA WYDANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 2000 R.

A. Postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

12000.03.01
K. 9/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 63Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80"art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
22000.03.08
K. 32/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 64Rzecznik Praw Obywatelskichart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
32000.03.21
SK 6/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 66Stowarzyszenie "R-P" i Zbigniew N.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
42000.03.22
P. 12/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 67Sąd Wojewódzki w Częstochowieart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
52000.03.29
P. 13/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 68Sąd Okręgowy w S.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
62000.04.04
SK18/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 69Spółka "E&YA"art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
72000.04.12
P. 14/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 90Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karnyart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
82000.04.17
SK 3/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 91Jan T.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
92000.04.18
SK 2/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 92Włodzimierz K.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
102000.04.18
SK23/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 93Józef P.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
112000.05.09
SK15/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 113Jacek B., Tomasz B., Waldemar G. i Adam W.art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
122000.05.30
U. 5/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 114Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego "POLFARMED"art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
132000.06.05
P. 1/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 146Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karnyart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
142000.06.13
SK21/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 147Jarosław A. i Alicja P.art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
152000.06.28
U. 1/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 149Związek Zawodowy Górników w Polsceart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
162000.07.11
K. 28/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 150Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskichart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
172000.07.24
SK26/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 151"Kappa" Sp. z o.o. w Sz. i Cafe "Domino" w Ł.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
182000.09.12
SK13/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 191Józef B.art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
192000.09.13
K. 24/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 192Rzecznik Praw Obywatelskichart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
202000.09.13
SK 4/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 193Redaktor Naczelny Biuletynu Studentów Politechniki Wrocławskiej "Studentka"art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
212000.09.27
U. 5/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 194Konfederacja Pracodawców Polskichart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
222000.10.10
P. 10/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 195Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział V Cywilnyart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
232000.10.11
K. 8/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 196Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowegoart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
242000.10.23
U. 9/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 261Rzecznik Praw Obywatelskichart. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
252000.10.24
SK31/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 262Adam R.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
262000.11.21
K. 4/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 299Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnychart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
272000.12.04
SK10/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 300Janusz G., Mieczysław K.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
282000.12.06
SK24/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 301

Ryszard B.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
292000.12.13<
P. 9/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 302Sąd Rejonowy w Wałczuart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
302000.12.19
SK19/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 303Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiegoart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
312000.12.20
K. 31/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 304Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w RPart. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
322000.12.20
K. 13/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 305Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80"art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
332000.12.20
SK14/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 306Marek K.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

B. Postanowienia o umorzeniu postępowania wydane w ramach rozpoznania wstępnego

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

12000.04.26
Ts 35/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 106Leopold W.art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
22000.08.28
Ts 66/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 243Związek Zawodowy Rolnictwa "S"art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

C. Wyroki zawierające w sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania

Lp.

Data
Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Podstawa rozstrzygnięcia

12000.03.13
K. 1/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 59Rada Ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Administracjiart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
22000.03.14
P. 5/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 60Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział I Cywilnyart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
32000.05.09
U. 6/98
OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 108Grupa posłów na Sejm RPart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
42000.06.14
P. 3/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 138Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjnyart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
52000.06.27
K. 20/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 140Rada Miejska w Białej Podlaskiej i Rada Miejska w Kołobrzegu i Rada Powiatu w Drawsku Pomorskim i Rada Powiatu Gorzowskiego i Rada Gminy Żukowiceart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
62000.06.28
K. 34/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 142Grupa posłów na Sejm RPart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
72000.07.10
SK12/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 143Jacek B.art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
82000.07.10
SK21/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 144Jarosław P. i Gabriela O.art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
92000.10.04
P. 8/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 189Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Okręgowy w Częstochowieart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
102000.11.07
K. 16/00
OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 257Naczelna Rada Aptekarskaart. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
112000.11.08
SK18/99
OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 258Jacek B. x 2art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

UWAGA!

Art. 39 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

" Art. 39. 1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne,

2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,

3) jeżeli akt normatywny w zakwalifikowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał.

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw."