Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 5

ZDANIA ODRĘBNE DO ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 2000 R.

Lp.OrzeczenieData
Sygn.
PublikacjaSędziaCharakter
1Wyrok2000.01.11
K. 7/99
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 1, poz. 2
Jerzy Ciemniewskido wyroku
2Wyrok2000.01.12 
P. 11/99
OTK ZU
z 2000 r.
Nr 1, poz. 3
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowskado tezy I pkt 1 oraz tezy II wyroku
3Wyrok2000.04.11 
K. 15/98
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 3, poz. 86
Andrzej Mączyńskido wyroku
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
4Wyrok2000.04.12
K. 8/98
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 3, poz. 87
Zdzisław Czeszejko-Sochackido pkt. 1 i 2 sentencji
Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski
Krzysztof Kolasińskido pkt. 2 sentencji
5Postanowienie2000.06.13
SK 21/98
OTK ZU 
z 2000 r. 
Nr 5, poz. 147
Andrzej Mączyńskido postanowienia
6Wyrok2000.06.14
P. 3/00
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 5, poz. 138
Zdzisław Czeszejko-Sochackido postanowienia o umorzeniu
Andrzej Mączyński
Marek Safjan
Janusz Trzciński
7Wyrok2000.07.10 
SK 21/99
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 5, poz. 144
Lech Garlickido wyroku
Stefan J. Jaworskido pkt. 1 wyroku
8Wyrok2000.10.10
P. 8/99
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 6, poz. 190
Andrzej Mączyńskido pkt. 3 wyroku
Jerzy Stępień
9Postanowienie2000.10.16
Ts 34/99
OTK ZU
z 2000 r.
Nr 7, poz. 264
Stefan J. Jaworskido sentencji
10Wyrok2000.10.24
SK 7/00
OTK ZU
z 2000 r.
Nr 7, poz. 256
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowskado wyroku
11Postanowienie2000.12.04
SK 10/99
OTK ZU
z 2000 r. 
Nr 8, poz. 300
Zdzisław Czeszejko-Sochackido postanowienia
Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski
Andrzej Mączyński
Janusz Trzcińskiod uzasadnienia