Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Holowanie pojazdów mechanicznych i prowadzenie parkingów strzeżonych K 23/04

O stwierdzenie niezgodności art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP;