Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokalizacja drogi krajowej K 23/05

O stwierdzenie zgodności:

1) art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2, art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 10, art. 11, art. 21, art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;