Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót papierami wartościowymi K 3/02

o stwierdzenie niezgodności: - art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z art. 2 Konstytucji RP; - art. 121 ust. 6 i art.146a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP;