Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion czynu zabronionego P 10/02

Czy art. 54 kodeksu wykroczeń jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;