Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion wykroczeń skarbowych P 15/02

Czy art. 107 § 1 i 4 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 2a ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach są zgodne z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;