Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych P 16/05

Czy art. 18 ust. 1 pkt. 4 i art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów są zgodne z art. 2 Konstytucji RP;

czy § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;