Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 6/04

Czy art. 49 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;