Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo upadłościowe; prawo do sądu P 62/14

Pytanie prawne czy art. 54 ust 1 ustawy z 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie w jakim nie przyznaje prawa do zaskarżenia przez dłużnika, nie będącego wnioskodawcą, postanowienia o oddaleniu na podstawie art. 13 ustawy ust. 1 i art. 13 ust. 2 prawo upadłościowe i naprawcze wniosku o ogłoszenie upadłości jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji RP.