Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa do kasacji SK 12/03

O stwierdzenie niezgodności art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w związku z wprowadzeniem powyższym aktem prawnym nowego brzmienia art. 393 § 1 i 2 kpc ograniczającego prawo do zaskarżenia kasacją spraw, odnośnie których zapadły rozstrzygnięcia przed 1 lipca 2000 roku z art. 2, 7, 32, 45, 176 Konstytucji RP;