Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie społeczne rolników; potrącanie z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin SK 28/13

Skarga konstytucyjna w sprawie zbadania zgodności przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) i prawem do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP);