Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek mienia osoby trzeciej SK 34/04

O stwierdzenie niezgodności art. 30 § 3 oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy z art. 2, art. 21, art. 42 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepisy te statuują obligatoryjny przepadek przedmiotów przestępstwa stanowiących własność osoby trzeciej;