Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utworzenie parku kulturowego – odszkodowanie za pozbawienie prawa do korzystania z nieruchomości oraz kompensata szkody wynikającej z obniżenia jej wartości SK 31/18

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o. o.

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z art. 32 w związku z art. 21 w związku z art. 64 i w związku z art 2 Konstytucji RP.