Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzeczenie o zwrocie prawomocnie zasądzonego i spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej P 12/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Najwyższy, Izba Cywilna

Pytanie prawne czy art. 39815 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1, jak też z art. 176 ust. 1 w zw. z art. 78 Konstytucji RP.