Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienia wolności. P 6/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Złotoryi II Wydział Karny

Czy art. 75 § 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz zasadą sprawiedliwości społecznej zawartą w art. 2 Konstytucji RP;