Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego K 42/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Doradców Podatkowych

O zbadanie zgodności:

a) art. 3a ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym

z art. 32 Konstytucji RP;

b) art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim wprowadza nowe brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym;

c) art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym;

d) art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim dodaje nowy art. 46b do ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym;

e) art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 79 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;

f) art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 80a ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

z art. 7, art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;