Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie osób niepełnosprawnych możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. K 51/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy  z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych;