Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 35/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, Wydział I Cywilny

Czy art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim przewiduje czternastodniowy nieprzywracalny termin na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;