Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedawnienie karalności P 32/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny

O zbadanie zgodności:

1) art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 1 pkt 1 lit. a i art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny z art. 2, art. 32 ust.1, art. 42 ust. 1 i art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;