Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnie mieszkaniowe K 64/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP; Rzecznik Praw Obywatelskich

Grupa posłów na Sejm RP wniosła o zbadanie zgodności:

1. art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;

2. art. 4 ust. 8 tej ustawy z art. 32 ust. 2 oraz art. 64 Konstytucji RP;

3. art. 81 ust. 3 tej ustawy z art. 49 i art. 51 Konstytucji RP;

4. art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;

5. art. 83 ust. 1 ustawy z art. 32 Konstytucji RP;

6. art. 11 ust. 11 pkt 2 tej ustawy z art. 32 Konstytucji RP;

7. art. 26 ust. 1 tej ustawy z art. 58 oraz z art. 75 Konstytucji RP;

8. art. 35 ust. 21 tej ustawy z art. 32 Konstytucji RP;

9. art. 48 tej ustawy z art. 64 Konstytucji RP;

10. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;

11. art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 58 Konstytucji RP;

12. art. 12 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji RP;

13. art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 32 ust. 1, art. 78 oraz z art. 146 ust. 4 Konstytucji RP;

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o zbadanie zgodności:

1) art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 1, art. 47 oraz z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 82 ust. 2, 3, 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

3) art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4) art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;