Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej; nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego. P 59/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest zgodny z art. 33 ust. 2 i art. 71 ust. 2 Konstytucji RP;