Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalenie przez komornika kosztów postępowania P 18/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Tarnowie Wydział I Cywilny, Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny

Czy art. 49 ust. 1 zdanie drugie, trzecie i szóste oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w aktualnym brzmieniu, nadanym mu przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;