Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata wadium w postępowaniu przetargowym SK 62/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Spółka z o.o, Tukaj Mapping Central Europe Spółka z o.o.

O stwierdzenie, że art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia  2003 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP;