Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada nie działania prawa wstecz; obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne P 40/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Chełmie

Czy przepis art. 2 ust. 1 i 2 w związku z przepisem art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych jest zgodny z przepisem art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy;