Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo spółdzielcze K 25/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Wniosek o zbadanie zgodności:
- art. 16a ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1 , art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 36 § 5 i § 6 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 32 ust. 1 oraz z art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 203f-art.203x ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 24, art. 65 ust. 5 oraz z art. 20, art. 32 Konstytucji RP;
- art. 203n § 3 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2 z art. 58 ust 1 Konstytucji RP;

- art. 203o § 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 64 ust 2 Konstytucji RP, z art. 21 ust 2 Konstytucji RP;

- art. 203u § 1 w związku z § 4 i § 5 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;- art. 203u § 3 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.