Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. SK 4/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Z.P.

O zbadanie zgodności art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w części w której każe uważać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;