Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego K 42/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z zasadą przyzwoitej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;