Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny. K 10/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Polkowicach, Rada Miejska w Lublinie, Rada Gminy Jerzmanowa, Rada Gminy w Radwanicach, Rada Gminy Lubin

O zbadanie zgodności:

1) art. 84 ust. 1-7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 w związku z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;