Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawężenie kręgu uprawnionych do wstępowania w stosunek najmu P 31/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

Czy art. 26 pkt 12 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim dokonał zawężenia kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;