Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych SK 50/13

Podmiot inicjujący postępowanie: M. Sz.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z art. 45, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 87 i art. 94 w związku z art. 2 Konstytucji RP.